Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

test tin tức

Ngày 14/6/2013 tại Đà Nẵng, Hg Travel đã vinh dự là đơn vị tổ chức Company Retreat cho hơn 150 thành viên của Khối vận hành VP Bank. Đây là hoạt động thường niên giành cho cán bộ nhân viên Khối vận hành VP Bank, thay lời cảm ơn của ban lãnh đạo cho những đóng góp to lớn của toàn thể nhân viên vào sự phát triển của VP Bank.


Chương trình Teambuilding ý nghĩa và sôi động được Goodwill tổ chức với những hoạt động thú vị mang lại những giây phút vui chơi thoải mái và nâng cao tinh thần đồng đội. Chương trình còn là một trải nghiệm mới thú vị với những hoạt động đỏi hỏi sự sáng tạo, nhanh nhẹn và đoàn kết. Test nội dung 2305