Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

Evonik Tego - Treasure hunt Khám phá phố cổ Hà Nội

Chương trình: Treasure hunt-Khám phá phố cổ Hà Nội
Số lượng: 40 pax
Địa điểm: Phố cổ Hà Nội

Thời gian: 2/11/2010

Chương trình khác Goodwill đã thực hiện

VPBank
VP Bank - Hành trình khám phá
Teambuilding Professional
Golden Gate - Teaming up for success
Teambuilding Heritage
Heritage: Meet & Greet tại Flamingo Đại Lải
Koala House - Chúng ta là một đội