Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

Ericsson - Customer First

Chương trình: Excel in putting Customer First

Số lượng: 200 pax

Địa điểm: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 9/2011

Chương trình khác Goodwill đã thực hiện

VPBank
VP Bank - Hành trình khám phá
Teambuilding Professional
Golden Gate - Teaming up for success
Teambuilding Heritage
Heritage: Meet & Greet tại Flamingo Đại Lải
Koala House - Chúng ta là một đội