Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

Công nghệ SenMotion Teambuilding

SenMotion là giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động nhóm đang được ứng dụng rộng rãi tại hơn 20 quốc gia trên thế giới và được cộng đồng CEO, HR Management trải nghiệm trong chương trình CEO Cruise 2010, CEO Cruise 2012 và chương trình HR Teambuilding Day 2012.
SenMotion có nghĩa là “sự tương tác khéo léo giữa hai hay nhiều người trong một đơn vị, nhóm, hoặc tổ chức”, SenMotion bao gồm một chuỗi các hoạt động trong nhà và ngoài trời được thiết kế và kết hợp nhằm đảm bảo các thành viên có cơ hội trải nghiệm, phát triển năng lực bản thân và hợp tác với các thành viên để đạt mục tiêu chung trên cơ sở các giá trị được thiết lập.


Công cụ và hoạt động
   • Sáng tạo
   • Thử thách
   • Vui nhộn và hài hước
   • Cạnh tranh
   • Khéo léo
   • Đoàn kết và hợp lực


Đặc điểm của SenMotion
   • Tạo lập môi trường đào tạo, huấn luyện theo chủ đề
   • Đo lường kết quả trước và sau khi huấn luyện
   • Ứng dụng các kỹ thuật phát triển đội, nhóm làm việc hiện đại
   • Cung cấp nội dung và hoạt động phù hợp với các đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp
   • Liên tục được phát triển theo các thực tiễn tốt nhất trên thế giới
   • Giảng viên được lựa chọn kĩ càng và được cấp chứng chỉ toàn cầu


Quy trình áp dụng SenMotion trong các kỳ nghỉ của tổ chức