Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

Con người Goodwill

Goodwill đã và đang là đối tác chuyên nghiệp của nhiều công ty cũng như tổ chức uy tín tại Việt Nam, với các bộ phận được phân bổ và xây dựng theo định hướng chuyên môn hóa.

 

Con người Goodwill hành động nhất quán theo các phương châm:

   •Tận tâm & Trung thực (Sincere & Honest)

   • Kỷ luật & Trách nhiệm (Discipline & Responsible)

  • Kiên định & Thẳng thắn (Consistent & Straight forward)

  • Lắng nghe & Chia sẻ (Listening & Sharing)

  • Đổi mới & Sáng tạo (Innovative & Creative)

  • Luôn hướng tới sự tối ưu (Think Win – Win)