Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

Chương trình teambuilding cùng HiPT

Goodwill đã tổ chức 5 chương trình teambuilding liên tiếp cho HiPT. Các chương trình với chủ đề "Thay đổi để thành công" được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong suốt 2 năm 2010 và 2011

Chương trình khác Goodwill đã thực hiện

VPBank
VP Bank - Hành trình khám phá
Teambuilding Professional
Golden Gate - Teaming up for success
Teambuilding Heritage
Heritage: Meet & Greet tại Flamingo Đại Lải
Koala House - Chúng ta là một đội