Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

BaoViet One - Một Bảo Việt một nền tảng mới

Vào ngày 18/06/2011, công ty goodwill hân hạnh tổ chức chương trình teambuilding với chủ đề “Một Bảo Việt, Một nền tảng mới” kết hợp dịch vụ tour lữ hành cho gần 170 cán bộ nhân viên và các cấp lãnh đạo của Tập đoàn Bảo Việt tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Ban lãnh đạo của Tập đoàn Bảo Việt muốn thông qua chương trình này để truyển tải một thông điệp đến toàn bộ cán bộ nhân viên của Tập đoàn: Xây dựng một Bảo Việt với một nền tảng mới, “Your trust our commitment”. Các đội tham gia vào chương trình teambuilding với hình thức chơi tiếp sức để khám phá được thông điệp bí mật từ ban lãnh đạo Tập đoàn.
Chương trình được xây dựng nhằm mục đích tăng cường giao tiếp, chia sẻ cởi mở, tạo cơ hội để toàn thể nhân viên gần gũi, gắn bó với nhau, củng cố tinh thần đồng đội; Nâng cao sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ Tập Đoàn.

Chương trình khác Goodwill đã thực hiện

VPBank
VP Bank - Hành trình khám phá
Teambuilding Professional
Golden Gate - Teaming up for success
Teambuilding Heritage
Heritage: Meet & Greet tại Flamingo Đại Lải
Koala House - Chúng ta là một đội