Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

“ Chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ và phối hợp của đội ngũ công ty Goodwill trong việc tổ chức thành công Ngày hội công ty cho ABB vào ngày 19 tháng 11 năm 2011 tại Flamingo Đại Lải.
Chương trình là cơ hội để Các thành viên của ABB cùng nhau tham gia các hoạt động thú vị giúp nâng cao tinh thần đồng đội và tinh thần kết nối, đoàn kết cũng như phát triển ý thức hợp tác trong công việc. Chương trình đã tạo ra nhiều niềm vui và sự thích thú cho các thành viên của ABB. Những nỗ lực của các bạn đã đem đến cho chúng tôi một chương trình thật sự tuyệt vời.
Cảm ơn Goodwill và chúng tôi mong muốn tiếp tục được hợp tác với các bạn trong tương lai.”

Bà Phùng Thị Vân -

Giám đốc truyền thông – Công ty TNHH ABB