Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

“Ericsson đã quyết định đúng khi lựa chọn goodwill là đối tác cung cấp dịch vụ Teambuilding, bởi Goodwill đã tư vấn thiết thực và triển khai hiệu quả dựa trên các nhu cầu và mục tiêu của Ericsson. Những hoạt động do goodwill thiết kế đã mang lại cho các nhân viên Ericsson sự vui vẻ, đồng thời truyền đạt một cách chuyên nghiệp và đầy hứng khởi về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết, sự phân công công việc và tính lãnh đạo trong một tổ chức.”

Bà Đào Mai Lan -

Phụ trách truyền thông, Công ty TNHH Ericsson Việt Nam