Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

ABB - Company day 2011 (700 thành viên) tại Flamingo Đại Lải

Chương trình: Company day ABB - 2011

Khách hàng: Công ty TNHH ABB Việt Nam
Số lượng: 700

Địa điểm: Flamingo Đại Lải

Thời gian: 19/11/2011

Đây là lần thứ 2 Goodwill hân hạnh là nhà tổ chức chương trình teambuilding cho ABB

Chương trình khác Goodwill đã thực hiện

VPBank
VP Bank - Hành trình khám phá
Teambuilding Professional
Golden Gate - Teaming up for success
Teambuilding Heritage
Heritage: Meet & Greet tại Flamingo Đại Lải
Koala House - Chúng ta là một đội